Bekämpa skrivarblockering

Standard

Alla som skriver har mest troligt upplevt skrivarblockering vid ett eller flera tillfällen. Detta kan ta flera olika former, vissa mer allvarligare än andra.

Vissa gånger kan man känna att man inte producerar i samma takt som tidigare men det kan också vara fallet att man mer eller mindre tappar förmågan att faktiskt producera något nytt överhuvudtaget. Att komma förbi skrivarblockering kan vara en utmaning och något som fungerade en gång kanske inte funkar alla gånger. Av denna anledning kommer här några tips man kan försöka använda sig av för att bli kvitt denna åkomma.

Gör något annat kreativt

Kliv bort från det nuvarande projektet och ägna tid åt något annat kreativt. Allt från målning eller skulptering till träsnideri eller bildmanipulering i Photoshop. Lägg ned några timmar eller dagar på detta och kom sedan tillbaka till skrivandet.

Rör på kroppen

Skrivande är en aktivitet som kan stimulera hjärnan väldigt mycket, men är tyvärr inte alls lika bra för kroppen. Det finns många kopplingar mellan en hälsosam kropp och ett hälsosamt sinne som inte bör ignoreras.Ta exempelvis fram cykeln och åk ut i naturen. Eller börja åtminstone med att skaffa en cykel på en sajt som Cykelkraft.

Förbjud distraktioner

Det är ibland alldeles för enkelt att bli distraherad av omvärlden. Nyheter som dyker upp, sms i mobilen, mail som kommer in. Ta ett aktivt beslut att ignorera alla dessa och skapa en tid då endast skrivande tar plats. Be också eventuella familjemedlemmar i hemmet att acceptera dessa gränser och inte störa under den avsatta tiden.

Skriva igenom blockeringen

Att ha inställningen att alla ord man skriver kommer man också att spara är ren inbillning. När man känner att man inte producerar något som är värt att spara kan det finnas ett värde i att ändå fortsätta. Somliga väljer till exempel att friskriva en bestämd tid, utan att tänka på interpunktion, grammatik eller ens stavning. Bara få ut ord på pappret (digitalt eller vanligt) och se om något släpper.

  • träff